Linha 19x19x39 cm

gr.jpg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BV19.jpg

BLOCO CERÂMICO Premium 19X19X39 CM

Código Interno:   BV19

19x19x39 cm .                                                           Peso/peça: 8,550 kg

BVL19.jpg

Código Interno:   BVL19

19x19x39 cm .                                                           Peso/peça: 7,800 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BLOCO CERÂMICO  Duo 19X19X39 CM

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BV19-29.jpg

BLOCO CERÂMICO 19X19X29 CM

Código Interno:   BV19-29

19x19x29 cm .                                                           Peso/peça: 7,300 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BLOCO CERÂMICO 19X19X19 CM

Código Interno:   BE19-19

19x19x19 cm .                                                           Peso/peça: 4,900 kg

BE19-19.jpg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BV9-191.jpg

BLOCO CERÂMICO 19X19X9 CM

Código Interno:   BV9-19

19x19x9 cm .                                                           Peso/peça: 3,500 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BV19-4.jpg

BLOCO CERÂMICO 19X19X04 CM

Código Interno:   BV19-4

19x19x4 cm .                                                           Peso/peça: 1,900 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

C19-191.jpg

BLOCO CERÂMICO 19X19X19 CM

Código Interno:   C19-19

19x19x19 cm .                                                           Peso/peça: 4,450 kg

BV19-19.jpg

Código Interno:   BV19-19

19x19x19 cm .                                                           Peso/peça: 6,000 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BLOCO CERÂMICO 19X19X19 CM

BV11-191.jpg

Código Interno:   BV11-19

19x19x11 cm .                                                           Peso/peça: 3,600 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BLOCO CERÂMICO 19X19X14 CM

BV19-6.jpg

Código Interno:   BV19-6

19x19x06 cm .                                                           Peso/peça: 1,950 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BLOCO CERÂMICO 19X19X06 CM

BV19-2.jpg

Código Interno:   BV19-2

19x19x02 cm .                                                           Peso/peça: 1,500 kg

BLOCO CERÂMICO 14X19X29 CM

BLOCO CERÂMICO 19X19X02 CM